Tijdelijke sluiting van de douches in de sporthallen van De Dars wordt uitgesteld

Beste sporter,

Zoals je weet zijn de energieprijzen de afgelopen tijd flink gestegen. Helaas heeft dit ook consequenties voor ons. 31 december 2022 liep ons energiecontract af, waardoor wij nu te maken krijgen met forse prijsstijgingen. De kosten van gas en elektra waren afgelopen jaren rond de € 65.000,- per jaar. Als we de nieuwe tarieven hanteren zijn de kosten rond de € 300.000,- per jaar. Dit is een dusdanige stijging dat wij hebben moeten kijken naar mogelijkheden om ons energieverbruik te verlagen.  

Onze acties om het energieverbruik terug te dringen

Afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten maar fors geïnvesteerd in ledverlichting om zo het elektragebruik terug te dringen. Ook hebben we gekeken naar een investering in zonnepanelen op het dak van de Olympiahal. Als we het gehele dak met zonnepanelen voorzien dan levert dit 1/6 deel op van de energie die we nodig hebben. In de wintermaanden is dit nog minder, terwijl wij dan ons drukke seizoen hebben en veel elektra verbruiken.

Voor wat betreft het gasgebruik zijn er niet veel mogelijkheden. Wel hebben we geïnvesteerd in een nieuwe ketel voor de fitness, die twee douches in de dameskleedkamer en twee douches in de herenkleedkamer direct (dus zonder boiler) kan aansturen.

Voor de kleedkamers van de twee sporthallen hebben we deze optie helaas niet. Hier zijn twee boilers van ieder 500 liter water die we zeven dagen per week, 24 uur per dag, boven de 65 graden moeten houden om legionella te voorkomen. Je kunt je voorstellen dat dit een substantieel deel van onze 50.000 m3 gas die we verbruiken per jaar, voor zijn rekening neemt.

De douches van de sporthallen gaan sluiten per 1 april 2023

We hebben begin december een meeting gehad met de verenigingen die gebruik maken van onze sporthallen. Ons voorstel om per 1 februari a.s. de douches niet meer te voorzien van warm water werd unaniem door de verenigingen gesteund.

Inmiddels zijn de gasprijzen iets gedaald en hebben we een minder strenge winter dan verwacht, waardoor we de sluiting van de douches kunnen uitstellen naar 1 april 2023 (op voorwaarde dat er geen matige of strenge vorst meer komt).

We doen dit met pijn in ons hart maar gaan voor de continuïteit van De Dars! Als de energietarieven verder dalen naar prijzen van voor de energiecrisis zullen wij de douches direct weer aanzetten.

 

Wij hopen op jullie begrip bij deze moeilijke keuze.

 

Met sportieve groet,

 

Directie De Dars

Terug naar overzicht